תנאי שימוש באתר:

 1. האתר בבעלות ובניהול של “נשים בונות הון” של אורמן ורה ( להלן: “האתר” ו- “המותג” בהתאמה) המשמש גם בתור אתר לרכישה ושימוש בקורסים דיגיטליים של המותג. כל החומרים המקצועיים, הסרטונים, שמות הקורס / השיטה והשיעורים, צבעי המותג, הלוגו וכל המופיע באתר זה ובתוך חומרי הקורס, כולל טפסים, שיטות וטבלאות ועוד הינם קניינו הבלעדי של המותג ואסור לעשות בהם שימוש, להפיץ, לשכפל, להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת, אלא אך ורק לצורך למידה של הקורס על ידי מי שרכשה את הקורס ושילמה עליו.
 2. מי שעושה שימוש באתר, רוכשת באמצעות האתר ולומדת את הקורסים של המותג, מאשרת שהיא קראה, הבינה והסכימה לכל תנאי השימוש של האתר, כאמור ומפורט בתנאים אלה.
 3. לא ניתן לרכוש באתר למי שמתחת לגיל 16.
 4. תנאי הרכישה, התשלום והביטול עבור כל מוצר הינם כאמור ומפורט בדף הרכישה של המוצר הספציפי שנרכש. ככלל, וככל שלא נאמר אחרת, ניתן לבטל את העסקה בהודעה מראש ובכתב לכתובת המייל verao@ormanvera.co.il של עד 14 יום לאחר מועד הרכישה וקבלת תנאי העסקה במייל, ובתנאי שהרוכשת לא ניגשה עם הסיסמא שלה לתוכן של הקורס, לא פתחה את הקורס באתר ולא ראתה את התוכן והסרטונים והחומרים שבו. במידה שהרוכשת עדיין לא פתחה את חומרי הקורס, והמותג אישר את ביטול העסקה, הרוכשת תקבל בחזרה את הסכום ששילמה בגין הקורס, בקיזוז עמלת סליקת אשראי ששולם על ידי המותג לחברת האשראי בגין התשלום עבור הרכישה. אחרת, לא ניתן לבטל את העסקה ולא יתקבל החזר כספי.
 5. אין המותג מתחייב להמשיך ולמכור מוצר כזה או אחר ורשאי להוסיף ולהוריד מוצרים לפי שיקול דעתו. כמו כן, המותג שומר לעצמו את הזכות שלא למכור איזה מן המוצרים שבאתר למי מהלקוחות שמעוניינים לרכוש מכל סיבה שהיא ללא הצורך למתן הסבר ולרוכשת הפוטנציאלית לא תהיה כל טענה בגין כך.
 6. תוכן הקורסים הנמכרים יהיה כאמור ומפורט בדף הרכישה של המוצר הספציפי ביום הרכישה והרוכשת מסתמכת על האמור בהם ועל סמך זה רוכשת את הקורס. לא תישמע טענה בדבר אי התאמה, או הבנה של הנרכש ולאחר הרכישה ניתן לבטל את הרכישה אך ורק במידה שהרוכשת לא ניגשה לפתוח את הקורס באתר, כמפורט לעיל.
 7. קבלת דרכי גישה לקורס לאחר הרכישה יתאפשרו אך ורק לאחר שבוצע ואושר התשלום על ידי חברת האשראי ותוך זמן קצר מיד עם אישור התשלום, והגישה לקורס תהיה פתוחה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. הרוכשת מתחייבת שלא למסור את פרטי הגישה לקורס לאף צד ג’ ולשמור על הפרטים ולא לחשוף אותם לאף אחד. במידה שהמותג יראה שהרוכשת מסרה את פרטי ההתחברות לקורס לצד ג’ כלשהו, המותג יהיה רשאי לחסום את הגישה של הרוכשת ו/או של צד ג’ לקורס ולרוכשת לא תהיה כל טענה בגין כך.
 8. הגבלת אחריות – המותג מספק חומרי לימוד למי שרוכשת את מוצרי המותג ואינו משמש המלצה או ייעוץ מכל סוג שהוא, ולא יכולה לשמש את הרוכשת לביסוס טענה בדבר אחריות המותג לתוצאות שהתקבלו באמצעות יישום חומרי הקורס, שייעשו על אחריותה הבלעדית של הרוכשת.
 9. ייתכנו תקלות או הפרעות בזמינות האתר ובהצגת החומרים בו והמותג אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת, אך יעשה כמיטב יכולתו לתקן את התקלה בהקדם האפשרי. הרוכשת לא תהיה זכאית לשום פיצוי בגין כך, ולא תעלה שום טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 10. הרוכשת מתחייבת כי במחשב שממנו היא ניגשת לצפות בתכני הקורס מותקנת מערכת המגנה על המחשב מפני וירוסים מסוגים שונים וכן דואגת לשמירת החומרים שבמחשב ולא יהיו לה טענות בדבר חדירת וירוס כזה או אחר למחשביה או בגין אובדן מידע כזה או אחר בגין שימוש בקורסים של המותג.
 11. במידה שבאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים, אין בכך ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמשת באתר.
 12. מדיניות פרטיות – הרוכשת מסכימה ומאשרת, כי לצורך הרכישה תמסור את פרטיה האישיים כולל: שם מלא, מספר ת.ז., כתובת, כתובת אימייל ומספר טלפון ופרטי אשראי לצורך תשלום. הפרטים יהיו מלאים ונכונים וישמשו את המותג לצורך הרכישה וניהול תקשורת מול הרוכשת ולא ישמשו אותו לשום צורך שהרוכשת לא הסכימה לו. מותג יוכל להשתמש בפרטי הרוכשת כדי להציע מדי פעם מוצרים נוספים של המותג ושאלות הקשורות בשביעות רצון, סקרים ועוד. כתובת האימייל של הרוכשת תיכנס באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של המותג, שהרוכשת תוכל להסיר את עצמה ממנו על פי האמור בדין.
 13. המותג רשאי לעשות שינוי בתנאים אלה מעת לעת ורוכשת מסכימה לכך מראש.
 14. כל סכסוך הקשור בשימוש במוצרי המותג ו/או השימוש באתר זה ו/או בכל הקשור לתנאים אלה, ידון לפי הדין הישראלי ויובא אך ורק לבית המשפט המוסמך באזור שיפוט מרכז באופן בלעדי.
 15. האמור בתנאים אלה מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.
 16. הכתובת שלנו: על כנפי נשרים 7, ראשון לציון
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד